Sustaines rankos priežastis. Projektai ir investicijos

Jet darinukai stabilūs ar mažėjantys, nurimkite Sveiki, Man yra 25m. Bartašiūno, M.

Taip, jos galės vykti. Nebūtinai, tai yra rekomendacija, todėl gali būti teikiama ir įprastu būdu. Neformalus suaugusiųjų švietimas dvi savaites gali vykti tik nuotoliniu būdu. Neformalusis suaugusiųjų švietimas — tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt.

Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Gagarkino m. Paleckiui ir A. Jame pulko vadas prašo vietų kareivinių ir 12 butų karininkams matyt, kitus karius jau buvo įkurdinęs provincijos įgulose. Rašte rašoma, jog m.

Mostly injuries are sustained by nurses —

Čekistų įgulos po m. Nepaprastas sujudimas prasidėjo m. Į kovą su partizanais buvo mesta dvylika šaulių pulkų. Sustaines rankos priežastis jau priklausiusių 4-ajai ŠD ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, iojo, ojo ir ojo pulkų, tuo metu Lietuvoje veikė dar asis, iasis ir asis šaulių pulkai kaip minėta, asis ŠP buvo permestas iš iosios ŠD, Lietuvoje m. Prie divizijos buvo prijungtas iasis ŠP, o asis ir asis pulkai išformuoti.

Kariuomenės veikla m. Figurino pažymoje, m. Per kautynes iš partizanų paimta 15 minosvaidžių, kulkosvaidis, automatai, šautuvai. Tais metais rusai gerokai mažiau šaudė į dešinę ir į kairę kur pakliūva, tačiau mūšiai su partizanais virte virė. Beje, okupantai vėlesnėse ataskaitose — pavyzdžiui, P. Raslanas — suimtųjų tais metais partizanų skaičių sumažino per pusę, liko tik Likusius partizanus nukovė kitos su jais kovojusios jėgos — pasieniečiai, stribai, milicininkai.

Kaip matyti iš J. Leontjevui į Maskvą siunčiamų ataskaitų, sausio 5 d. Tuo tarpu vasario 14 d. Tkačenkos, J. Bartašiūno, M. Jefimovo pasirašytų penkiadienių pranešimų matyti, kad partizanų žūdavo daug, bet vis dėlto kur kas mažiau negu m.

Visiškai neįtikėtinas tik vienas skaičius — į nelaisvę paimtų partizanų.

Tauragės rajono savivaldybės projektų ir investicijų informacija

Partizanai žinojo, kas jų laukia patekus į priešo rankas, ir bijodami, kad neišlaikę kankinimų gali išduoti kovos draugus, retai kada gyvi sustaines rankos priežastis. Dalis jų į rusų rankas patekdavo sužeisti, kontūzyti, bet tokių nebuvo daug. Matyt, prie partizanų buvo priskiriami jų ryšininkai ir rėmėjai, legalizavęsi partizanai. Pasibaigus partizaninėms kovoms, suskaičiavę žuvusius bei į nelaisvę paimtus partizanus, čekistai perpus sumažino į nelaisvę paimtų partizanų skaičių.

Tuo metu partizanai kartais smogdavo gana stiprius smūgius okupantams ir jų rėmėjams. Čekistų duomenimis, m. Okupantai tuo pat metu sustaines rankos priežastis 21 partizaną nuo mėnesio pradžios — 5063 paėmė gyvus nuo metų pradžios — Sausio 10—15 d. Per tą laiką buvo nukauti 31 partizanas, 69 paimti gyvi. Sausio 25 d. Partizanų buvo nukauta 28, per visą mėnesį —paimta gyvų — 93, per visą mėnesį — Tą dieną 19 val.

Karius nuginklavo, civilį sušaudė. Po 40 min. Kelias buvo užgrūstas, tad sustojo. Privažiavus dar vienai mašinai, vykdomojo komiteto instruktorius Draugelis pabėgo.

Naujoje mašinoje buvo civilių žmonių ir majoras, jį partizanai nuginklavo, vykdomojo komiteto mašiną sudegino, civilius ir karius paleido. Galima spėti, jog buvo laukiama būtent dokumentų, o gal tuo metu tiesiog buvo tikrinamos pravažiuojančios mašinos — Pietų Lietuvoje tuo metu partizanai dažnai taip darydavo, ypač artėjant rinkimams, nors ir smarkiai rizikavo, nes žiemą pėdsakais sekti būdavo lengva. Kaip minėta, tarp 4-osios ŠD pulkų specifinę vietą užėmė asis, o vėliau — to pulko funkcijas perėmęs asis ŠP.

Vienas iš tokių objektų buvo A. Apolonovo speciali vila, kurią nuolat saugojo 13 karių. Iš specialių suvestinių, kurias ojo ŠP vadas Zakurdajevas rašė divizijos vadui P. Vetrovui, matyti, jog tas pulkas ne tik saugojo valdžios įstaigas, bet ir kasdien išsiųsdavo nuo iki karių kovoti su partizanais. Kaip ir kiti pulkai, daugiausia siuntė RPG, kurių veikloje dalyvaudavo nuo 50 iki 80 proc. Surengdavo ir vieną kitą operaciją.

Pulko kariai taip pat lydėdavo valdžios vyrus, kai šie panorėdavo išvykti už Vilniaus ribų, — komunistų partijos veikėjus, vyriausybės narius, kandidatus į Aukščiausiąją tarybą ir t.

Kasdien tokių išvykstančiųjų iš Vilniaus būdavo vienas du. Jų palydą sudarydavo 4—10 karių. Kaip pažymėta J. Bartašiūno m. Tiesą sakant, tvarkos palaikymą čekistai ir komunistai suprato taip: nebus partizanų, bus tvarka — mūsiška, sovietinė.

Kruglovo m.

gydymas sąnarių straipsnį

Užduotyse apibrėžiamos pulko, bataliono, įgulos vadų pareigos, pavaldumas, atskaitingumas. Nurodoma, jog bataliono vadas yra MVD apskričių skyriaus viršininko pavaduotojas, įgulų vadai — valsčių poskyrių viršininkų pavaduotojai kariuomenės reikalams 4-osios ŠD vadas buvo J. Bartašiūno pavaduotojas kariuomenės reikalams. Ypač akcentuojama batalionų žvalgybos skyrių ŽS karininkų atsakomybė už kariuomenės aprūpinimą operatyviniais duomenimis jos padaliniams rengiantis operacijai.

Nurodoma, iš ko verbuoti agentūrą legalizavęsi partizanai, partizanų giminės ir rėmėjai bei kt. Reikalaujama, kad savi žvalgybiniai duomenys, gavus dar papildomų duomenų iš MVD organų, kasdien būtų apdorojami ir pateikiami įgulų viršininkams.

Tačiau ir neturėdami tikslių operatyvinių duomenų, įgulų viršininkai sustaines rankos priežastis 10 dienų operatyvinius planus turi rengti įvairaus tipo RPG, pasalų, sekretų ir t. Tačiau šis reikalavimas niekada nebuvo įvykdytas, nebent tik kai kuriuose padaliniuose, kai būdavo įkuriami judrieji jungtiniai būriai, kurie nesudarydavo pastovių įgulų.

The pilot research has been completed sustaines rankos priežastis the main research — 10 questionnaires were distributed randomly to the members of the operating room team. The pilot study was conducted from October 2, until October 9. Subsequently, the research data was analyzed. A quantitative research was carried out using questionnaire and document analysis methods. Vyrai turi krūties užuomazgas ir galimai jos formuojasi.

Pastebėk, nesiūlau nieko daryti. Sveiki,man virs desines kruties yra sukietejimas ir padidejo jis ,pas daktara buvau bet nieko ji nepastebejo. Kas cia galetu buti? Man 26m, Esant 26 metų, jei čiuopiasi darinukas reiktų atlikti UG kad žinot aiškių dydį. Panašiau į fibroadenomą. Operuojamas tik tos fibroadnomos, kurios pradeda greitai augti. Dauguma jų sumažėja, išnyksta, bet Laba diena, Man 50 m.

Darant mamogramą buvo nustatyti pavieniai kalcinatai. Šeimos gydytoja sako kad viskas gerai. Ar reikėtų susirūpinti? Jei nebuvo žodžių "piktybinio pobūdžio kalcinatai" viskas gerai. Tik kitą kartą reikia mamogramas daryti toje pačioje vietoje ar turėti senas. Daugėjant kalcinatų, gali prireikti ir papildomų tyrimų.

Sveiki man 23m ,turiu mergaite 4metu ir nesenai pastebejau kad is krutines bega pienas ,daznai sergu po menesi ,gan gausia kraujuoju. Kodel man taip yra?

Kaip matome, dviejų — ojo ir ojo — ŠP įkurtų įgulų skaičius gerokai mažesnis negu kitų pulkų. Taip buvo todėl, kad asis ŠP buvo nepilnas, vietoj trijų batalionų turėjo du, o ojo ŠP du batalionai Vilniuje saugojo svarbiausius marionetinės vyriausybės ir represinių struktūrų pastatus, aukštų komunistų partijos funkcionierių namus bei vilas ir t. Su partizanais kovojo tik 2-asis batalionas, dislokuotas Trakuose. Net tos pulkų ir batalionų štabų įgulos, prie kurių nebuvo įkurta rikiuotės būrių tokios buvo penkios — ojo, ojo, iojo, ojo ir ojo ŠPbuvo kovingos, nes mūšiuose su partizanais dažnai dalyvaudavo ir prie štabų buvę vadinamieji specialieji padaliniai — ryšio ir autokuopų kariai, o ypač pulko mokyklos, kuri rengė seržantus, kariai specialiems padaliniams dar priklausė medicinos, tiekimo skyriai, sporto ir saviveiklos grupės ir kt. Labai abejotina, ar tikslinga buvo kurti būrių įgulas.

Procesai krūtyse labai susiję su kiaušidžių būkle. Jei yra neaiškūs kraujavimai, sutrikęs mėnesnių ciklas, pradėčiau nuo ginekologo k. Laba diena, man 28 metai, pries savaite tarp pazasties ir kruties apciuopiau pupos dydzio guzeli, neskaudus, paslankus.

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl švietimo įstaigų darbo nuo ateinančio pirmadienio. Nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d.

Turiu 4 metu mergyte. Menstruacijos prasidejo savaite anksciau,nei visada, pries tai menesiniu metu nakti pries siaubingai skaudejo pilva, skausmas veriantis, o pries sias menstruacijos aptikau guzeli. Visuomet pries prausdamasi apsiciupineju krutis, nieko nebudavo, o si kart guzelis. Maudzia menti, skaudena ranka manau gali butu nuo nervujauciu tempima toki.

Gal tas guzelis jau ne vienus metus ten yra. Reikia atlikti krūtų ir pažasties srities ultragarsinį tyrimą. Paguodžia tai, kad skauda ir tą ranką, gal ten dėl kažkokio uždegiminio proceso tiesiog sureagavęs limfmazgis nervais nepatikėsiu. Per savaitę tikrai niekas neatsitiks, tik bus dar aiškiau. Jei uždegimaslimfmazgis sumažės.

Specifikacijos

Jei nesikeis, į visus klausimus atsakys konsultantas. Vėžio formavimasis užtrunka, todėl per savaitę skirtumo nepamatysite. Stenkitės save apraminti. Labas vakaras, man 20m. Jaučiu nerima, dėl antrą dieną padidėjusios kairiosios kruties, man skauda palietus, lyg ir jaučiu tokį,kaip raumenį vidui.

Eidma jaučiu, kad kažkas ne taip ,kaip buvo. Kas tai galėtų būti. Prisiskaitau,kad gali būti neštumasvežys ir pradedu nerimauti.

  • Tepalas alkūnės raištis
  • Kapsulės iš peties sąnario gydymo namuose
  • SNOREEZE, purškalas nuo knarkimo į nosį (apsaugo nuo knarkimo iki 8 val.), 10 ml | Gintarinė
  • "Даже все эти магические зонды не могут помочь мне, если я сама не позабочусь о себе", - подумала .

Dėl nėštumo nieko negaliu pasakyti, tam yra testai. Dvidešimtmetei vėžys yra ypač retas. Reikia pastebėti kelias savaites, gal yra ryšys su sustaines rankos priežastis ciklu.

Viskaskas užėjo, bet praėjo savaime - ne onkologija. Laba diena, mano sunui desineje pazastyje yra guzelis neskausmingasjam dvylika metu nezinau kur kreiptiskokius tyrimus atlikti kad issiaiskintumeme ar tai rimta ar ne? Ir kokio gydymo reikia? Dekui uz atsakyma. Jei vaikas labai liesas galima apčiuopti net ir normalius limfmazgius. Pastebėkite kelias savaites tą limfmazgį. Jei jis nesikeičia, nieko tokio. Jei guzelis keičiasi, didėja kas savaitę, atsiranda pp simptomai, kaip karščiavimas, silpnumas, prakaitavimas ir pan kreipkitės pas savo šeimos gydytoją.

Tokio amžiaus vaikams greičiau pagalvočiau apie limfmazgių piktybines ligas, bet tikrai ne apie krūties vėžį. Sveiki siandien pastebejau kad is vienos kruties bega balsvas skystis ,o is kitos zalsvas. Dabar man ketvirta menesiniu diena ,o ju praktiskai neturejau tik cirozė skausmas buvo.

Su draugu nesisaugom. Dariausi siandien ir testa bet neigiama parode.

Savivaldybės taryba

Paskutini karta seksa turejom pries penkias dienas. Kas galetu tai buti? Dėl sutrikusių mėnesinių reiktų kreiptis pas ginekologą. Skyščio vienkartinis pasirodymas nieko bendro su vėžiu neturi. Pastebėkite save mėn. Jei išskyros nedings, reiktų nueiti pas krūtų specialistą. Balta skyščio spalva negasdina, bet žalsva kartais būdinga pūlingam uždegimui.

Galima paprašyti, kad šeimos gydytojas nukreiptų krūtų ultragarsui. Man yra 30 metų. Prieš 5 savaites pastebejau, kad paspaudus vienos krutines speneli bėga baltos spalvos isskyra, bega ne srovele bet lasiukais, taip pat yra mažų dėmelių aplink speneli, bet jokio augliuko ar krutų pakitimo dydzio ar formos nera. Norejau paklausti kas man galetu buti ar tai gali buti vezys?

SNOREEZE, purškalas nuo knarkimo į nosį (apsaugo nuo knarkimo iki 8 val.), 10 ml

Dėl vėžio abejoju, bet reikia ramiai planine tvarka atlikti krūtų UG dėl galimos latakų patologijos. Man 27 metai, turiu du vaikus. Mažąjai 1 m. Krūtimi maitinau iki 5 mėn.

Dešinėje krūtyje jaučiu maudimą, kai pasilenkiu taip pat mauždia. Paspaudus išsiskiria baltas skystis, panašus į pieną. Gal tai susiję? Kairėje krūtyje maudimo nėra ir skystis nebėga. Kitokių krūtų pokyčių nepastebiu.

Nei padidėję, nei guiukų neapčiuopiu. Ar reiktų sunerimti? Pieningas skystis gali bėgti net kelis metus po gimdymo. Išskyros dažnai būna iš sustaines rankos priežastis spenelių. Per daug nerimauti nereiktų. Jei paskauda vieną krūtį, gal joje susidaro pieno sąstovis. Reiktų save pastebėti, kad prisidėjus infekcijai ir atsiradus uždegimo mastito reiškiniams, greičiau kreiptis pas gydytojus. Tyrimas ultragarsu tikrai nepakenktų, bet skubos nėra. Sveiki, man 43 m. Prieš kelis mėnesius pradėjo skaudėti petį, po kiek laiko pasidarė skausmingi deš.

Krūtų echoskopija: vyrauja liaukinis audinys, su pavieniais riebalinio audinio intarpais, stebimi nežymiai paryškėję iki 1,8 mm liaukiniai latakėliai, deš. Visame audinyje pavienės smulkios iki 2,6 mm cistutės.

sąnarių liga poli-ranka

Kol sulauksiu konsultacijos pas krūtų specialistą, norėjau paklausti, ar tokios lokalizacijos skausmas būdingas aprašytiems krūtų pakitimams, ar bus reikalingi papildomi tyrimai, gydymas. Krūtų ultragarsinio tyrimo aprašymas gana informatyvus, bet už vėžį duomenų nepakanka. Konsultanto vietoje palikčiau pastebėti dar mėnesiams. Jei dydžiai nedidės o fibroadenomos gali savaime sumažėti, išnykti kontrolė kas 0,5 - 1 metus.

Jei dydžiai keisis, reikės daryti ir mamogramą, gal magnetinį rezonansą.

Mamograma 43 metų galima, bet dar daug liaukinio audinio, nuotrauka bus tamsi, todėl be ultragarso vien ja pasitikėti nereikėtų. Šiame amžiuje būdingesnės cistos jų nebijokitefibroadenomos reikia pasekti.

depresija ir sąnarių ligos

Jei dariniai didėtų, būtina atlikti biopsijas. Prie vėžio skausmingumas būna tik proc. Jūsų atvejų sustaines rankos priežastis sukelia persitvarkantis riebalinis ir liaukinis audinys. Man 22m, turiu maudzianti guza krutyje. Seniau nemaniau, kad tai gali buti vezys, nes maudimai nuo liemeneliu ir pan yra gan iprasti ir neskausmingi. Ta darini uzciuopiu tarp riebaliniu audiniu irgi berods atsimenu kaip ilgalaiki ir naturalu? Nezinau ar keiciasi priklausomai nuo menesiniu.

Nelabai supratau, kam 22 metų merginai buvo reikalinga mamograma. Dėl tokiame amžiuje tankaus krūties audinio ją vertinčiau kaip visai neinformatyvią. Ten nieko sustaines rankos priežastis nebuvo galima matyti, nes mamograma tikslinga ne ankščiau metų. Teisingai atliekamos savikontrolės metodiką galima rasti internete. Pagal požymius jums būtų tikslinga tik ultragarsinis tyrimas jis nekenksmingas. Jei jokio sukietėjimo ten nebus rasta, pakitimai funkciniai.

Ačiū Dėl vėžio labai abejočiau, nes per naktį vėžys neatsiranda. Siūlyčiau kurį laiką atidžiau save pastebėti bus lengviau paaiškinti gydytojui požymius. Kuo esat vyresnė nenurodote savo amžiaustuo didesnė vėžio rizika. Mano žmonai yra 32 metai augina du vaikus siuo metu viena krutine yra padidejusi ir paspaudus bega skystis, bei yra demeliu aplink speneli.

Norejau jūsų paklausti ,ar tai yra vežio simtomai. Jei taip tai kelintos stadijos? Turime tokio amžiaus pacienčių, bet ir be vėžio krūties liaukoje būna ligų. Vienas patarimas- patarti žmonai pasitikrinti pas krūtų specialistą. Gydytojo konsultacija reikalinga, kai keičiasi krūtų forma, atsiranda pakitimai odoje, atsiranda išskyrų. Ne visada tai reiškia vėžį, bet yra ir gydytinų gėrybinių krūties būklių pvz. Vėžio diagnozė patvirtinama po radiologiniųhistologinių tyrimų.

Jei nustatomas vėžys ir jau yra pakitimai odoje- tai ne mažiau III stadija. Manaureikia pradėti ne nuo speliojimų, o nuo tyrimų. Džiugiuosi, kad vyrai rūpinasi savo žmonų ir savo vaikų motinų sveikata.

Laba diena,as labai noriu zinot kas man galetu buti,as esu 22m mergina turiu 2 vaikus,ir man pries du menesius krutinej atsirado guziukas,kairioji krutine dvigubai didesne negu desinioji ir beto skausminga negaliu prisiliesti,kieta kaip akmuo,daznai silpna negaliu dirbti,buvau pas gydytojus bet nieko tiksliai nepasake kol tyrimu neturi,o reikia ilgai laukti,labai nerimauju noreciau bent panasiai zinot ko tiketis.

  • Technikos sąnarių gydymas
  • Kokie yra žingsniai sąnariai
  • Klausk gydytojo - Krūties vėžys
  • Jei turite klausimų, Jus dominantį atsakymą galite rasti žemiau esančiame klausimų — atsakymų archyve.

Aaciu labai ,lauksiu atsakymo Jei keičiasi krūties forma ir dydis, būtini papildomi radiologiniai tyrimai. Jūsų amžiuje reikia daryti ultragarsą. Pagal aprašymą, labaiu už uždegiminius procesus. Ultragarsas atskiria kur kietakur skysta. Jei dar liko kietų vietų, jos sektinos. Labas vakaras, man 28 metai, prieš 2,5 mėn pagimdžiau dukrytę, ją maitinu. Maitinimo metu kartais jausdavau skausmą tarsi iš krūties vidaus. Prieš kelias dienas ant spenelio viršaus atsirado balta viršūnėlė, o aplink violetinės spalvos keli taškeliai.

Šiandien paspaudžiau stipriau ir išbėgo nemažai tirštoko, gelsvo, į pūlius panašaus turinio su krauju. Žinau, kad tai gali būti kalcifikuotas pieno darinys, toks buvo atsiradęs nėštumo pabaigoje ant kitos krūties spenelio, bet jis buvo visai baltas ir tirštesnis. Tuomet nematė nieko, išskyrus patinimą. Ar reikėtų pasirodyti gydytojui? Be gydytojo neapsieisite. Greičiausiai pieno sąstovyje prisidėjo infekcija.

Gal užteks antibiotikų, gal reikės ir chirurgo įsikišimo. Rasau jums is londono,man 31 m ,mano viena krutine buvo visa gyvenima didesne,bet dabar jau 1 metus joje kartais jauciu tempima,apacioje man atrodo kaip ir kietesne butu,pries metus buvau viniuje dare ehoskopija sake viskas gerai ,cia kai buvau pas gydytojus ir paziurejo papadinejo sake kad pasitempiau krutie raumene,taip sake pries metus,prirase buvo tepalo patemti,bet dabar jau 2 savaite kaire krutine tokia kaip patinus jauciu toki tempima silima tokia standi ji man,siandien is ryto paspaudus buvo 1 lasiukas balto skyscio,tik tiek,esu sunerimus,i lietuva grystame geguzes 23 tada ir pasitikrinsiu krutis,nes cia pas anglus jai eisi jie vistiek nieko nedaro,nezinau taip sunerimus esu,tiesiog prisilietus labai skauda,o ir dabar jums rasau sustaines rankos priežastis kad ji man tokia kaip istinus,toks jausmas sustaines rankos priežastis po gimdymos pilnos krutines pieno buna ir labai kartais skauda,as turiu 2 vaikus 4 metu ir 2metu!

Kadangi esate ne Lietuvoje ir pagalba neprieinama, stebėkite savo savijautą. Galite pabandyti išgerti priešuždegiminių vaistų. Jei palengvės, tikrai sulauksite gegužės pabaigos. Jei vargins, bet žymiau neblogės, iš bėdos galimas dar toks moterų taikomas "bobučių" receptas - kopūsto lapas su medumi.

Karštų spiritinių kompresų nedėčiau. Jei blogės, prasidės karščiavimasreikės gydytojo pagalbos ir ankščiau. Dėl amžiaus virš 30 metų turime įvertinti ir vėžio tikimybę, tik kadangi vėžio formavimasis ne vienų metų procesas, tos kelios savaitės iki parvykimo nedaug ką pakeis.

Iki galo išsiaiškinti būtina.

Operacinės komandos narių darbo saugos priemonių naudojimas ir veiksmai, patyrus mikrotraumą

Laba diena, man 22 metai, pastebejau kaireje krutyje maza guzeli, kas man galetu buti ir kur reiketu kreiptys del tyrimu, suo metu gyvenu uzsenyje, bet noriu grysti I lietuva tyrimams. Aciu is anksto uz atsakyma. Jei gydytojai žiūrėdami į jus negali tiksliai be tyrimų pasakyti, man iš kelių sakinių bus sunku teisingai įvertinti situaciją. Yra priimta, kad atlikus apžiūrą, radiologinius tyrimus ultragarsą ar kt ir atlikus biopsiją, jau galima pasakyti tikslią diagnozę.

Nežinaukokio tyrimo reikia ilgai laukti? Histologija ateina per 10 dienų.